Grupių formavimas ir komplektavimas

Vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos  iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius amžiaus ypatumus, Lietuvos higienos normoje HN 75:2016   nustatytas vaiko ugdymo sąlygas.

  1. Lopšelio-nuo 1 iki 3 metų:
  2. Darželio-nuo 3 iki 5 metų:
  3. Priešmokyklinės-nuo 5(6) iki 6(7) metų.

Komplektavimas į grupes vykdomas pagal nustatytą vaikų skaičių grupėje:

  1. Nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius-8, maksimalus-10:
  2. Nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius 9, maksimalus-15:
  3. Nuo 3 iki pradinio ugdymo pradžios vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius-17, maksimalus-20:
  4. Nuo 2 iki pradinio ugdymo pradžios vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius-14, maksimalus-16: