Apie mus

 

Ikimokyklinė įstaiga, tai galimybė Jūsų mažyliui pabūti savitoje kitų vaikų ir suaugusiųjų bendrijoje su naujais santykiais, kitu gyvenimo ritmu ir ugdymosi galimybėmis. Kviečiame artimiau susipažinti su vaikų gyvenimo sąlygomis mūsų darželyje.

Panevėžio lopšelis-darželis „ Riešutėlis“  įsikūręs prie modernizuoto Kultūros ir poilsio parko, netoli Nevėžio upės. Nuo 2010 m. įstaigai vadovauja direktorė Violeta Kaupelienė. Tai biudžetinė, savivaldybės įstaiga, neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla. Lopšelio- darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Įstaigoje veikia 9 grupės, kuriose vaikai ugdomi nuo metų iki mokyklos.

Lopšelis-darželis dirba penkių dienų darbo savaitę. Grupių darbo laikas nuo 7.00-17.48 val.

Kiekviena grupė turi savo ritualą.

Pagrindinės veiklos sritys-ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.  Priešmokyklinio ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „ Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Integruojamas ugdymo priemonių komplektas priešmokyklinukams „ Katino dienos“, arba „ Opa pa“. Šie ugdymo priemonių komplektai parengti  pagal naują  Priešmokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis su Panevėžio miesto savivaldybe suderinta ikimokyklinio ugdymo programa „Maži, smalsūs, išradingi-augam saugūs ir laimingi“.

Įstaiga turi savo kultūrines tradicijas ir jas nuolat tobulina.  Organizuojamos tautinės, kalendorinės, pramoginės šventės ir įvairūs renginiai.  Skiepijamos pamatinės vertybės: meilė savo Tėvynei, šeimai, silpnesniems.

Tautinė šventė „ Laisvės takais…“

Netradiciniai renginiai 

Svečiuose spec. tarnybų pareigūnai : kareiviai, policininkai, gaisrininkai

Šeimos šventė „ Raganiukų akademijoje“

Šeimos šventė Indėniuko Kiko stovykloje

Šeimos šventė piratų laive

Sveikatos stiprinimas ikimokyklinėje įstaigoje yra ypatingai svarbus ugdymo(si) proceso elementas ir glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Lopšelis-darželis yra sveikatą stiprinanti mokykla. Įgyvendina naują  sveikatingumo programą „Sportuoju ir judu-sveikai aš gyvenu “ Dalyvaujame sveikatinimo projektuose RIUKKPA, „ Sveikatiada“, mokytojai yra respublikinės asociacijos „ Sveikatos želmenėliai“ nariai.

Įstaigoje vaikų laukia sporto, muzikos salė, inovatyvi edukacinė erdvė„ Linksmoji laboratorija“, logopedinis kabinetas. Teikiama kvalifikuota pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.  Priešmokyklinių grupių vaikai dalyvauja VŠĮ vykdomoje tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „ Zipio draugai“. Taikomi Reggio Emilia ugdymo metodo elementai: įkurtoje edukacinėje erdvėje „ Linksmoji laboratorija“ vaikai žaidžia su šviesos stalu, šviečiančiu molbertu. Daug dėmesio skiriame eksperimentinei, tiriamajai veiklai. Ugdymas vyksta pasitelkus edukacinius robotus ( bitutes). Šie spalvingi, lengvai valdomi ir draugiški robotukai yra puiki priemonė mokytis iššifravimo ir problemų sprendimo, programavimo pradmenų. Priešmokyklinukų ugdomajame procese naudojamos SMART lentos. Nuotaikingos, lavinamosios programos padeda vaikams ugdyti įvairias kompetencijas. Vaikus įkvepia galimybė išbandyti vis naujas kūrybingesnes ugdymo(si) formas.

Įstaigos kiemas pilnas modernių lauko priemonių, įrengtos edukacinės erdvės :„ Miško aikštelė“, pojūčių takas, „ Vabalų viešbutis“.

Šiltnamis „ Sveikuolis“

Edukacinė erdvė „ Vaistažolių kalnelis“

Šioje erdvėje vaikai augina vaistažoles, mokosi jų pavadinimų, sužino jų naudą žmogui. Vėsiais rudens ir žiemos vakarais geria pačių užsiaugintą ramunėlių, mėtų, čiobrelių arbatą. Vyksta edukacinės programos ir pramogos.

Edukacinė erdvė „ Bananų giraitė“

Darželyje auga aštuoni bananai. Vaikai dalyvauja nuotaikingoje, žaismingoje ir informatyvioje edukacinėje programoje, kurios metu gilėja žinios ir supratimas apie bananų  įvairovę, priežiūrą ir jų prisitaikymą gyventi įvairiomis sąlygomis Programos tikslas – skleisti žinias apie nykstančias Madagaskaro bananų rūšis ir prisidėti prie biologinės įvairovės planetoje išsaugojimo. Taip palaikome Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos IUCN idėjas saugoti ir  spręsti planetos biologinės įvairovės problemas. . Edukacinės programos metu vaikai geria bananų arbatą, ragauja įvairius  patiekalus iš bananų,  žaidžia „beždžionėlių “ žaidimus, atlieka įvairias užduotis, kurios padeda įtvirtinti įgytas žinias ir suprasti , kad tikrieji mūsų namai yra gamta, kurią turim saugoti.

 Nauja, saugi higienos normas atitinkanti krepšinio aikštelė, sudarytos sąlygos vaikams žaisti futbolą ir stalo tenisą.

Lopšelis-darželis „ Riešutėlis“ yra modernizuotas: pakeisti langai, perdažytas fasadas, suremontuoti grupėse vaikų tualetai- prausyklos, virtuvėlės, pakeistos vaikų lovelės.Įstaigos teritorija aptverta saugia tvora.

Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti, savo darbą išmanantys mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, meninio ugdymo pedagogas. Visi pedagogai atestuoti, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir respublikoje, projektinė veikla.

Įstaigoje sudaryta galimybė vykdyti neformaliąją švietimo veiklą. Pagal atskiras sutartis vyksta:

  1. Disko ir sportinių šokių pagrindų mokymas
  2. Anglų kalbos pagrindų mokymas
  3. VŠĮ „ Aukštaitijos krepšinio mokykla“- krepšinio ir futbolo treniruotės
  4. VŠĮ „ Robotikos akademija“-programavimo užsiėmimai.

Maitinimo ir higienos specialistas organizuoja vaikų maitinimą, rengia valgiaraščius.

Vyksta glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir darbuotojų sąveika, europietiško bendravimo stilius. 

Mūsų įstaigoje vaikas:

  • Jausis saugiai
  • Daug judės
  • Nuolatos žais( ugdymas per žaidimą)
  • Mokysis bendrauti, pasitikėti savimi
  • Patenkins savo smalsumą, realizuos kūrybiškumą
  • Tikės savo sėkme.

Kiekvienas atvykęs į lopšelį-darželį „Riešutėlis“ mums svarbus ir išskirtinis. Laukiame Jūsų.