Kvalifikacija

 

Mokymai įstaigoje

Lopšelyje darželyje „Riešutėlis“ dirba kvalifikuoti, savo darbą išmanantys pedagogai: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, logopedai, meninio ugdymo pedagogas. Visi pedagogai atestuoti, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Vykdoma gerosios patirties sklaida mieste ir respublikoje, projektinė veikla, realizuojant pedagogų individualius gebėjimus Visi pedagogai savo darbe naudoja informacines komunikacines technologines priemones, interaktyvią lentą. Įstaigoje organizuojami mokymai, seminarai, konferencijos, forumai.

Seminaras „9 gyvenimiškos strategijos- 9 bendravimo ir darbo stiliai“-2019 m. lapkričio 19 d. Lektorė psichoanalitikė , savęs pažinimo kaučerė D. Vėtrinienė

Respublikinis metodinis praktinis seminaras „Judėjimo džiaugsmas su jogos ir pound zumbos elementais“-2019 m. balandžio 30 d. Lektorių komanda

Panevėžio ikimokyklinio ugdymo mokyklų mokytojų forumas „ Kaip profesinis tobulėjimas įtakoja ugdomojo proceso kokybę“-2019 m. kovo 28 d. Lektorių komanda

Metodinės dienos „ Atėjau, pamačiau pritaikiau“-2019 m .vasario 1-27 d.

Seminaras „ Daiktų pasakos. Paprastos priemonės- nepaprastas veiksmas“-2018 m. lapkričio 28 d. Lektorė:  asitežo asociacijos narė, aktorė, edukatorė S. Degutytė

 Respublikinė metodinė praktinė konferencija „ Išlaisvintas kūrybiškumas:nuo iliuzijos iki realybės“-2018 m balandžio 5 d. Lektorių komanda

Pamoka 13-ai klasei „ Margais spalvų takais“-2017 m. gegužės 30 d.

Seminaras „ Efektyvus prezentavimas padagogo darbe“-2017 m. vasario 22 d.