Pedagogai

Mokytojai ir specialistai

 1. Audronė Stripeikienė – mokytoja ( vyr. mok.)
 2. Aistė Čiupkovaitė – mokytoja 
 3. Rėnė Jonikienė – mokytoja ( vyr. mok.)
 4. Alma Legienė – mokytoja (metodininkė)
 5. Sigita Remeikienė  -priešmokyklinio ugdymo pedagogė ( metodininkė)
 6. Kristina Gustienė – mokytoja
 7. Loneta Petrulienė – mokytoja ( vyr. mok.)
 8. Janina Keburienė -priešmokyklinio ugdymo pedagogė (metodininkė)
 9. Audronė Venclovaitė – mokytoja ( vyr. mok.)
 10. Ignė Janonienė – mokytoja ( vyr. mok.)
 11. Loreta Zalatorienė -mokytoja ( vyr. mok.)
 12. Lina Skukauskienė -mokytoja ( vyr. mok.)
 13. Jolanta Valickienė– meninio ugdymo pedagogė ( vyr. mokytoja)
 14. Rasa Basevičienė – logopedė ( metodininkė)
 15. Laima Gudaitė – logopedė ( metodininkė)
 16. Renata Bžėskienė– mokytoja ( metodininkė)
 17. Laura Tizenchauzienė– mokytoja