Veikla

 

Planavimo dokumentai

2018 m. metinis veiklos planas

2019 m. metinis veiklos  planas

2020 m. metinis veiklos  planas

2020-2022 m. strateginis veiklos  planas

2019 metų veiklos ataskaita

 

 

 

Vaikų maitinimas

Maitinimo organizavimo ir priežiūros  tvarka

Pirmos savaitės valgiaraštis

Antros savaitės valgiaraštis

Trečios savaitės valgiaraštis

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka

Priešmokyklinio ugdymo vaikų lankomumo apskaitos tvarka

2018-2019 m.  veiklos  planas

2019-2020 m. veiklos planas

 

Smurto prevencija

Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos tvarka

Smurto atvejo poveikio tvarka

 

Projektinė veikla

 1. „ Ir aš galiu būti auklėtoja“ – 2017 m.
 2. „ Žinutė butelyje pasaulio vaikams“, skirtas Vasario 16-ąjai-2017 m.
 3. „ Lietuva vaiko akimis ir lūpomis“, metodinės dienos -2017 m.
 4. „ Vandens paslaptys“ 2018 m.
 5. Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos finansuojamas projektas „Miško prieglobstyje“-2018 m.
 6. „ Ir suaugę , ir maži- mankštą mylime visi“ – 2018 m.
 7. Smurto prevencijos projektas „ Pastebėk mane, kai darau, ką nors gero“-2018 m.
 8. „ Aš Lietuvoje-Lietuva manyje“ , metodinės dienos – 2018 m.
 9. Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos finansuojamas projektas „Miško laboratorija “ ( tęstinis)- 2019 m.
 10. „ Smurto prevencijos projektas „ Renkuosi draugystę“-2019 m. 
 11. „ Su meile Lietuvai“ – 2019 m.
 12. „Atėjau, pamačiau, pritaikiau“, metodinės dienos-2019 m.
 13. „ Atverkime kalbos skrynią“- 2019 m. 
 14. Tarptautinis švietimo įstaigų ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ – 2019 m.
 15. Tarptautinis aktyvaus bendravimo projektas „ Kaip gera veikti kartu“-2020 m.